RAČUNOVODSKE STORITVE
     
    
       
        Računovodstvo
 je osnovni vir informacij
 o tem kaj se v podjetju dogaja,
 kako nas naše potovanje približuje našemu cilju…
       
       
Smo na pravi poti ali ne? So potrebne korekcije…?
  
         
     
      Zato vam VISIUS tim nudi
naslednje storitve:
        
      
 elipsa vodenje računov poslovanja vašega podjetja,
  
 elipsa povratno informiranje o približevanju željenemu cilju,
   
elipsa z računovodskimi izkazi povezano komuniciranje z državnimi organi.
         
     
       
VISIUS, družba za pravne in poslovne storitve d.o.o. Pucova 4, SI-3000 Celje   je zaščitena lastnina podjetja VISIUS d.o.o. www.visius.si info@visius.si