PRAVNO ZASTOPANJE
           
        
V pravni pisarni VISIUS tima vam nudimo
pravno zastopanje pred različnimi
sodnimi in upravnimi organi v naslednjih postopkih:
    
          elipsa izvršilni postopek,
  
elipsa pravdni postopek,
   
elipsa nepravdni postopek,
   
elipsa inšpekcijski postopek,
   
elipsa postopek davčne izvršbe,
   
elipsa zemljiškoknjižni postopek in
  
elipsa postopek sodne mediacije.
           
             
   Kot cenejši in hitrejši način
reševanja sporov pa vam nudimo možnost izvensodnega
poravnavanja (posredovanje, pogajanje, priprava izvensodne poravnave...).
VISIUS, družba za pravne in poslovne storitve d.o.o. Pucova 4, SI-3000 Celje   je zaščitena lastnina podjetja VISIUS d.o.o. www.visius.si info@visius.si