UPRAVNO PRAVO
                 
        
             V pravni pisarni VISIUS tima vam nudimo
pripravo vlog, ugovorov, pritožb in tožb v:
 
elipsa upravnem postopku in
   
elipsa postopku upravnega spora  na področjih davčne izvršbe,
gradbenega in uporabnega dovoljenja ter inšpekcijskega nadzora.
    
     PRAVO O PREKRŠKIH
    
  
V pravni pisarni VISIUS tima vam nudimo
pripravo ugovorov, pritožb, zahtev za sodno varstvo
 in drugih vlog v postopku pred prekrškovnim organom s področja:
 
elipsa prometnih,
    
elipsa davčnih,
      
 elipsa carinskih,
          
elipsa tržnih prekrškov in
     
 elipsa prekrškov zoper javni red in mir.
     nazaj<<
VISIUS, družba za pravne in poslovne storitve d.o.o. Pucova 4, SI-3000 Celje   je zaščitena lastnina podjetja VISIUS d.o.o. www.visius.si info@visius.si