GOSPODARSKO PRAVO

                               
     V pravni pisarni VISIUS tima vam nudimo:
 
   elipsa pripravo  pravnih mnenj in analiz,
elipsa pripravo vseh vrst novih in preglede
že pripravljenih gospodarskih pogodb in aktov družb in
elipsa pravno svetovanje v vseh poslovnih razmerjih gospodarskih
subjektov.
       
   Za vas smo se specializirali predvsem za naslednja področja:
elipsa odškodninski zahtevki,
 elipsa skrbni pravni pregledi družb,
    elipsa nepremičninski in gradbeni projekti,
elipsa dolžniško upniška razmerja in izvršbe,
 elipsa transakcije poslovnih deležev, delnic in drugih vrednostnih papirjev,
 elipsa pravo javnih naročil in javni razpisi za pridobitev nepovratnih sredstev,
 elipsa pravo industrijske lastnine, konkurenčno pravo, avtorsko pravo in pravo
varstva okolja,
  elipsa ustanavljanja, statusno pravna preoblikovanja in spremembe: združitve,
delitve, postopki prisilne poravnave, stečaja in likvidacije družb,
priprava in vodenje skupščin.
        nazaj<<
VISIUS, družba za pravne in poslovne storitve d.o.o. Pucova 4, SI-3000 Celje   je zaščitena lastnina podjetja VISIUS d.o.o. www.visius.si info@visius.si