DELOVNO PRAVO
            
     
V pravni pisarni VISIUS tima vam nudimo
vključno z zastopanjem pred
delovnim in socialnim sodiščem:
                          
elipsa pravno svetovanje in pripravo mnenj ter analiz,
   
elipsa pripravo internih aktov družbe s področja delovne zakonodaje
(pravilniki),
       
 elipsa pripravo podjetniških kolektivnih pogodb in pripravo pogodb o
zaposlitvi,
      
  elipsa svetovanje, pripravo sklepov, odločb in drugih aktov s področja
 delovne zakonodaje (spremembe pogodb o zaposlitvi, prenehanje delovnega
razmerja – izredne, redne odpovedi),
       
 elipsa vodenje disciplinskih postopkov in postopkov ugotavljanja odškodninske
odgovornosti,
       
elipsa pripravo odškodninskih zahtevkov.
        
            
VISIUS, družba za pravne in poslovne storitve d.o.o. Pucova 4, SI-3000 Celje   je zaščitena lastnina podjetja VISIUS d.o.o. www.visius.si info@visius.si